Slik velger du beste og billigste smålån

Et forholdsvis nytt ord som brukes hyppigere og hyppigere i bank- og finanssektoren er «smålån» – til tross for at ordet defineres litt ulikt hos de forskjellige bankene. I og med at nordmenn har et dokumentert behov for å låne penger ut over sin disponible inntekt har flere og flere banker begynt å tilby mindre lån «på dagen» til sine kunder. Bankenes målgruppe er godt definert: folk i fast jobb som føler at de trenger litt ekstra penger i en kort periode, men som også ønsker en lang nedbetalingstid med faste, lave terminbeløp.

For å forstå hvordan du kan velge det beste og billigste smålånet må du først forstå hva et smålån er og hvorfor bankene tilbyr det.

Hva skiller et smålån fra et forbrukslån?

Til tross for at «smålån» for så vidt er litt vidt definert, så er de aller fleste pålitelige kilder enige om at det er et lån mellom 5000 og 100,000 NOK som kan søkes om uten sikkerhet. I og med at mange norske banker har begynt å tilby forbrukslån opp mot en halv million kroner, så er maksimal lånesum den største forskjellen på disse to låntypene.

Videre kan man peke på bankenes kundesegmentering. En person som ønsker seg et smålån vil ikke nødvendigvis være interessert i et forbrukslån (og vice versa). Grunnen til dette er at kundebehovet etter all sannsynlighet er forskjellig hos disse målgruppene da hundre tusen kroner naturligvis ikke dekker det samme behovet som en halv million kroner. Der hvor «smålån»-kundene ofte er ute etter å erstatte hvitevarer eller dra på ferie, vil en forbrukslån-kunde typisk bruke pengene på litt større investeringer som bilkjøp eller oppussing av hus og hytte.

For hva er egentlig bedre med et smålån? Hvorfor ikke bare velge et forbrukslån?

Det er to ting som gjør et smålån bedre og mer skreddersydd til en person som ønsker kjappe og billige penger. Først og fremst er disse lånene som regel strippet for alt av gebyrer og avgifter. Når en person søker om et forbrukslån er det vanlig at banken er nødt til å bruke et par timer for å gjøre research på personens betalingshistorikk, og med dette påløper det ofte et gebyr på 700-1000 kroner. Dette unngås ofte ved et smålån.

Den andre fordelen handler om effektivitet. Bankene tar mindre risiko ved å låne ut mindre beløp, noe som gjør at de naturligvis kan være kjappere i utbetalingsprosessen. Du vil med andre ord komme først i køen hos banken hvis du søker om et smålån. Gå til dette nettstedet for en oversikt over forskjellige smålån du kan søke på.

Nøkkelord: renter

Nå som du vet hvorfor et smålån kan hjelpe deg med økonomien på kort sikt, så er du nok rustet til å begynne å forstå hvilke mekanismer som gjør at et lån er billigere enn et annet. Alt handler om renter.

Vårt beste råd vil være å sammenligne diverse tilbud fra flere banker og se hvilke rente de kan tilby deg. Husk på at du selv står fritt til å bestemme lånets nedbetalingstid, noe som i veldig stor grad vil påvirke de totale lånekostnadene. Et lån som betales ned over en lengre periode vil totalt sett bety høyere lånekostnader da det vil løpe renter hver eneste måned på det utestående beløpet.

På generelt grunnlag kan det også nevnes at et smålån vil ha høyere rentekostnader enn et forbrukslån. Dette henger igjen sammen med den risikoen som bankene tar ved å tilby lån uten sikkerhet til kunder de ikke føler seg tvunget til å ta nøye bakgrunnssjekker på. Med andre ord er det ekstra viktig å prøve å betale ned smålånet så kjapt som overhodet mulig. Om du skulle få lønnsforhøyelse eller på noen annen måte skaffe deg en liten inntekt, så bør du benytte dette til å betale ned gjelden så fort som mulig. Start alltid med å betale ned den dyreste gjelden først.

Hvorfor velger man ikke kredittkort?

Alle med innsikt i norske forbrukeres kredittmuligheter vil nok først og fremst peke på et kredittkort som den aller beste (og ikke minst billigste) løsningen for å skaffe penger kjapt. Men det er med god grunn at forbrukerne snur ryggen til kredittkortselskapene og heller velger seg et lån. Rentekostnadene ved et ubetalt kredittkort er signifikant høyere enn det som er tilfelle ved et små- eller forbrukslån. Med andre ord vil du tape mye penger dersom du ikke klarer å betale ned den lånte summen innen 45 eller 60 dager. For de aller fleste forbrukere vil ikke en så lav nedbetalingsperiode være mulig å håndtere, noe som betyr at et kredittkort er uaktuelt til det formålet.

Ut over rentekostnadene har man også behandlingsprosessen med å motta kortet. Da et kredittkort er et fysisk kort og ikke en transaksjon som foregår på internett, så vil det naturligvis ta minst tre dager før du har tilgang på pengene. Og som et siste argument for å velge et smålån fremfor et kort, så kan vi nevne at de aller fleste banker opererer med kutt i den rentefrie perioden ved kontantuttak. Det vil si at dersom du går til en minibank og hever penger med et kredittkort, så vil de høye rentekostnadene allerede begynne å løpe fra det sekundet du står med pengene i hånden.

Slik setter du opp et personlig budsjett

Et personlig budsjett er ikke bare noe som anbefales for de som sliter med dårlig økonomi, men for alle som vil ha full kontroll over økonomien sin. For hvordan skal man vite hvor pengene forsvinner, med mindre man lager seg en oversikt? Drøssevis av eksempler viser at de fleste som lager seg et slikt budsjett, opplever at de fremover sparer penger. Nettopp fordi man ser hvor det kan kuttes kostnader, og kanskje ser man også at det er nødvendig å øke inntektene. Her skal vi guide deg gjennom hvordan du setter opp et personlig budsjett.

Hva er et personlig budsjett?

Et personlig budsjett, eller budsjetter generelt, er ikke så kompliserte som man kanskje kan tro. Her dreier det seg rett og slett om å finne ut hvor mye penger som kommer inn, og hvor mye som går ut. Til slutt ser man da hvor mye man har til overs, eller eventuelt hvor mye man faktisk går i minus hver eneste måned. Formålet er altså at du ved å se disse tallene, kan finne ut hvor mesteparten av pengene forsvinner, og deretter gjøre grep for å redusere akkurat disse utgiftene. Noen utgifter kommer man naturligvis ikke foruten, men det er helt sikkert mange poster som kan reduseres eller kuttes fullstendig.

Mange får seg en sjokkopplevelse når de setter opp et personlig budsjett, rett og slett fordi de ikke aner hvor mye de betaler i strøm hver måned, eller hvor mye penger som forsvinner til abonnementer på Netflix, Spotify eller TV2 Sumo. Eller så blir de sjokkerte over hvor mye penger som forsvinner på matposten. Uansett, så er poenget at du skal ta full kontroll over økonomien din, og selv om det kanskje høres både tidkrevende og vanskelig ut, så er det aldri så enkelt når du først kommer i gang.

Slik setter du opp ditt første personlige budsjett

Det skal ikke mer til enn et enkelt regnearkprogram som Excel eller tilsvarende for å komme i gang med budsjetteringen. Inntekten din er du sannsynligvis klar over, så den kan du føre opp i en egen post. Samle alle inntektene dersom dere er flere i husholdningen. Deretter gjelder det bare å spore opp de månedlige faste utgiftene, og legge de inn på ulike poster. Vi kan nevne eksempler som boliglån, fellesavgifter, strøm, TV og internett, mobiltelefon og så videre. Alle de faste utgiftene må med, enten man betaler samme sum hver måned, eller om de er variabler. Derfor kan det lønne seg å sette opp et budsjett for hele året, der man tar med andre faste utgifter som ikke er månedlige. Med det tenker vi på NRK-lisens, årsavgift på bil og lignende.

Når man har lagt inn alle de faste utgiftene, så kan man se hvor mye penger man har til overs måned for måned. Så kommer alle de variable utgiftene. Utgifter til mat, frisør, klær, underholdning, abonnementer og så videre. Her ser man kjapt hvor mye man faktisk har råd til, og en tur innom nettbanken der man sjekker forbruket de siste månedene, bør gi deg en god pekepinn på hvor mye du kan sette av til de ulike postene. Kanskje kan du ikke bruke 6000 kroner på mat hver måned, og kanskje er det heller ikke nødvendig med en fyllekule hver helg. Et personlig budsjett kan by på både hyggelige og skumle overraskelser!

Til slutt fører man enkelt sammen de to summene – inntekter minus utgifter. Får du et negativt tall her, så vet du at du har en jobb å gjøre. Får du et positivt tall her, så kan du være fornøyd med deg selv, og kanskje sette av disse pengene til sparing eller noe annet fornuftig. Men husk! Selve jobben er fortsatt ikke gjort. For selv om budsjettet ditt forteller deg at du har penger til overs etter endt måned, så er du fortsatt nødt til å holde deg til budsjettet. For hvis det sprekker, så har det jo ingen nytte for seg …

Apper gjør alt enklere

I dag finnes det svært mange avanserte apper som gjør det enkelt å føre et personlig budsjett. Mange av disse finnes kun til PC og Mac, men også til smarttelefoner og nettbrett har det dukket opp en rekke seriøse aktører. Blant apper som anbefales for håndholdte enheter så kan man søke omm «Budsjett og Utgifter» i Google Play/Apple Store. Dette er en av de mest populære i denne sjangeren. Ellers kan man også søke etter «budget» eller «budsjett» i de samme butikkene, og man vil helt sikkert finne en rekke anbefalte apper. At man alltid har budsjettet med seg i lommen vil dessuten gjøre det enklere å følge med og oppdatere hvis det skulle være noen endringer.

Hvordan klare å følge budsjettet

For mange så vil det å komme i gang med et personlig budsjett være en befrielse i starten, og etter hvert så dabber man av og slutter kanskje å følge det. Da vil man raskt skli ut igjen, og kanskje havne på gamle uvaner. For å holde deg motivert til å følge budsjettet, så foreslår vi at man legger inn en belønning ved slutten av hver måned. Dette gjelder kanskje spesielt hvis man er flere om å følge samme budsjett. Belønningen kan være at man bruker noen av de ekstra kronene som man fikk ved å følge budsjettet til å gjøre noe hyggelig sammen. Ut å spise, massasje for to – you name it. Denne belønningen funker kanskje ikke like bra hvis man er alene om budsjettet, men endog, det er viktig med riktig gulrot selv når det gjelder penger og budsjetter.

Klarer man ikke følge budsjettet i enkelte måneder så er det ikke nødvendigvis noen krise. Da gjelder det bare å spare litt ekstra neste måned, og slik vil det alltid være med de variable utgiftene. Det er vanskelig å planlegge når bilen ryker og må på verksted, og enkelte ganger er man nødt til å gjøre større innkjøp. Men med så god planlegging og oversikt som mulig, så kan til og med du få full kontroll over økonomien din!

Unngå forbrukslån hvis du er uten fast jobb

Konkurransen blant bankene som tilbyr usikrede forbrukslån er hard, og kravene for å få innvilget lån er lave. Det er derfor ikke noe problem å ta opp et forbrukslån på tross av at du er arbeidsledig eller ikke har fast inntekt, men det er flere grunner til at du ikke bør gjøre det.

Alle finansinstitusjoner i Norge som har tillatelse til å drive med utlånsvirksomhet mot privatmarkedet, er pliktige til å fraråde en kunde å ta opp lån, hvis de mener at det er uforsvarlig med bakgrunn i kundens økonomiske situasjon. Dessverre er dette ikke noe som blir håndhevet spesielt strengt, og i praksis skal det svært mye til før en bank vil fraråde deg å ta opp et lån. Bankene tjener jo på å låne ut penger, og de ønsker selvsagt så mange nye kunder som overhodet mulig. Dessverre gjør dette at det er enkelt å få innvilget et lån man kanskje ikke burde ha fått, og hver enkel må derfor være disiplinert nok til å vurdere sin egen økonomiske situasjon og avstå for å låne penger, hvis privatøkonomien ikke tillater det.

Trenger du virkelig å låne penger?

Det aller første du bør spørre deg selv om, er om du virkelig trenger et forbrukslån? Hvis bilen har krasjet og må på verksted, eller vaskemaskinen har røket, så er svaret kanskje ja. Hvis du trenger pengene til en fotballtur til England eller siste nye mobiltelefon, så bør svaret i alle tilfeller være nei. Bortsett fra noen veldig få tilfeller, vil det nesten aldri være fornuftige, økonomiske argumenter for å ta opp et forbrukslån og det beste du kan gjøre er å sette tæring etter næring, og vente med det som kan betegnes som luksusforbruk, til din inntekt kan forsvare det.

Et forbrukslån skal betales tilbake

Det kan kanskje være lett å glemme når man står i kampens hete og har veldig lyst på ny mobiltelefon eller TV, men et forbrukslån skal faktisk betales tilbake. Det er også slik at avdragene på et forbrukslån i de aller fleste tilfeller begynner å løpe allerede måneden etter at du får lånet utbetalt. Hvis du ikke har noen fast inntekt kan det derfor bli tungt å få betalt ned på lånet, og du risikerer å pådra deg en mengde ekstra kostnader hvis du kommer på etterskudd med avdragene.

Mislighold av lånet er dyrt

Hvis du er arbeidsledig eller kanskje bare har en usikker deltidsjobb, er du ekstra sårbar for uforutsette utgifter. Det kan utmerket være at du føler at du klarer å betjene avdragene på et forbrukslån med det du har av inntekt. Hvis du først kommer i en situasjon der du kommer på etterskudd med avdragene på forbrukslånet, er veien kort for å komme inn i en vond sirkel. Dette kan føre til store økonomiske problemer. Kommer du så langt bakpå at banken sender lånet til inkasso, vil hele lånet forfalle umiddelbart. Inkassobyrået vil deretter igangsette inndrivelse noe som fort øker gjelden din med flere tusen kroner.